Over BES(t) 4 kids

BES(t) 4 kids wil voor alle kinderen in Caribisch Nederland kwalitatief goede, veilige en toegankelijke dagopvang en buitenschoolse opvang aanbieden.

BES(t) 4 kids is een samenwerking tussen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de ministeries SZW, OCW, VWS en BZK. Het doel is het versterken van de dagopvang en buitenschoolse opvang in Caribisch Nederland. De focus ligt op het creëren van een veilige en zorgzame omgeving voor kinderen die voor alle ouders toegankelijk is. Zodat elk kind de kans heeft om zich volop te ontwikkelen.

Lees over de verhalen en lessen uit de praktijk in het magazine The best of BES(t) 4 kids, terugblik op vijf jaar samen bouwen aan verbetering van de kinderopvang in Caribisch Nederland. Wij bouwen samen verder!

 

De BES(t) 4 kids partners kiezen voor samenwerking en een gemeenschappelijke aanpak. De openbare lichamen ontwikkelen hun plannen in samenspraak met lokale belanghebbenden. Het Rijk ondersteunt de eilanden bij het uitwerken van de plannen met financiële middelen en expertise.