Over BES(t) 4 Kids

Wettelijke regeling

De basisregels voor kindercentra en gastouders in Caribisch Nederland worden in een wet vastgelegd. De lokale uitwerking van de wet vindt plaats in een Eilandsverordening Kinderopvang, zodat rekening kan worden gehouden met de eiland specifieke omstandigheden.

Eilandsverordening Kinderopvang
Op dit moment is er op ieder eiland al een Eilandsverordening Kinderopvang waarin veel kwaliteitseisen voor de kindercentra en gastouders zijn opgenomen. Er is ook al een tijdelijke subsidieregeling voor de kinderopvang om de kwaliteit te kunnen verbeteren en de kosten voor ouders te verlagen.

Eilandverordening Kinderopvang Bonaire 
Eilandverordening Kinderopvang Saba 
Eilandverordening Kinderopvang Sint Eustatius 

Wetsvoorstel kinderopvang Caribisch Nederland
In het voorstel voor de nieuwe wet worden alle regels voor de kwaliteit voor een lange periode vastgelegd. Daarnaast staat in het voorstel hoe we de kinderopvang in de toekomst gaan financieren. Met dit alles bij elkaar zorgen we voor goede, veilige en betaalbare kinderopvang. De verwachting is dat de structurele wet- en regelgeving in 2024 en 2025 gefaseerd ingevoerd kan worden.