Over BES(t) 4 Kids

Verbeteren van de huisvesting

Om de huisvesting van de dagopvang en buitenschoolse voorzieningen te verbeteren heeft op de 3 eilanden een inventarisatie plaats gevonden en is er voor elk eiland een huisvestingsplan opgesteld.

Het doel is dat de huisvesting van alle organisaties die dagopvang of buitenschoolse voorzieningen aanbieden kwalitatief goed en veilig is. Daarvoor zijn ook middelen beschikbaar vanuit de Regio Envelop.

Huisvesting heeft de aandacht maar blijft een uitdaging op de eilanden. De regels liggen al vast in de Eilandsverordeningen en worden in de toekomst vastgelegd in de wet.