Workshop kinderobservatie op Sint Eustatius

Op woensdag 1 maart 2023, in de Methodist Elma, heeft mevrouw Linda Blankhorst van Op Stoom uit Nederland een workshop kinderobservatie gegeven voor alle 7 kinderopvangorganisaties op Sint Eustatius.

Deze workshop ging over het observeren van de ontwikkeling van kinderen in de kinderopvang, om hun fysieke, sociale, emotionele, cognitieve en creatieve ontwikkeling via spel te kunnen bepalen.

Samen wisselden de 7 kinderopvangorganisaties verschillende observatiemethoden uit die momenteel worden gebruikt. Het delen van deze observaties met de ouders kan een zeer effectieve manier zijn om een gezamenlijke proces te doorlopen dat erop gericht is het kind te leren kennen en een volledig beeld te krijgen van het welzijn, de betrokkenheid en de mogelijkheden van het kind.

Het programma BES(t) 4 kids zal het implementatieproces samen met de organisaties verder ondersteunen.