Proposishon di lei Akohida di mucha Hulanda Karibense

Video di animashon na Papiamentu

Play Video

Video di animashon na Hulandes

Play Video

Video di animashon na Ingles

Play Video