Uitwisselingsbezoek voor kinderopvang Sint Eustatius

Van 7 tot 21 oktober zijn 4 pedagogische medewerkers en de directeur van de Nederlandse kinderopvang Op Stoom op Sint Eustatius voor een uitwisselingsbezoek. Dit bezoek is onderdeel van het Twinning Programma van BES(t) 4 kids tussen kinderopvangorganisaties van Sint Eustatius en de organisatie uit Nederland.

De medewerkers van Op Stoom ondersteunen de kindercentra in Sint Eustatius door mee te werken in het dagelijkse programma van de kindercentra. De directeur, Linda Blankhorst zal de managers van de centra coachen bij de uitvoering van hun pedagogische plannen.

Op 18 oktober geeft Linda Blankhorst ook een workshop over ‘spelend leren’ voor alle medewerkers in de kinderopvang van Sint Eustatius. Kinderen kunnen enorm veel leren door te spelen, met de juiste materialen en de juiste begeleiding. In diezelfde week zal er veel speciale aandacht gegeven worden aan alle medewerkers die werken met kinderen in de dagopvang en buitenschoolse programma’s op Sint Eustatius.

Het Twinning Programma maakt het voor iedereen mogelijk om te leren van elkaar. BES(t) 4 kids zorgt er met dit project en alle andere projecten voor dat alle kinderen de beste kwaliteit opvang krijgen zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen. Na het eerste bezoek aan Nederland vorig jaar, vond dit jaar in juni voor de tweede keer een vruchtbaar werkbezoek plaats van 4 directeuren uit de kinderopvang van Sint Eustatius aan Nederland plaats. Inmiddels is er een nauw contact tussen de organisaties. Eerder dit jaar ontvingen alle kindercentra onderwijsmateriaal van Op Stoom. Dit was een inzamelingsactie van de werknemers van Op Stoom.