Steeds meer medewerkers in kinderopvang behalen diploma

Deze maand zijn 25 pedagogische medewerkers uit de kinderopvang op Bonaire geslaagd voor hun MBO-opleiding tot (assistent) pedagogisch medewerker. Hiermee zijn zij een stap dichterbij de diploma-eisen die vorig jaar in het kader van het programma BES(t) 4 kids zijn vastgelegd in de Eilandverordening Kinderopvang. Ruim de helft van de beroepskrachten in de kinderopvang voldoet aan het gewenste opleidingsniveau en bijna de helft volgt een opleiding.

 

Het programma BES(t) 4 kids wil zorgen voor kwalitatief goede, veilige en betaalbare kinderopvang voor kinderen in Caribisch Nederland, zodat elk kind de kans krijgt om zich volop te ontwikkelen. Daarom trad in 2020 een nieuwe Eilandverordening Kinderopvang in werking. In deze verordening zijn alle kwaliteitseisen vastgelegd waaraan kinderopvangorganisaties moeten voldoen. De eisen gaan onder andere over het opleidingsniveau van beroepskrachten. Goede kinderopvang vraagt immers om voldoende gekwalificeerd personeel.

Beroepskrachten en gastouders op Bonaire moeten de komende jaren allen beschikken over een pedagogische opleiding op ten minste MBO-3 niveau. Daarnaast moet een  kindercentrum minimaal één beroepskracht hebben met een opleiding op MBO-4 niveau, gericht op het signaleren van ontwikkel- en leerachterstanden. Om dit te helpen realiseren werkt het programma BES(t) 4 kids samen met MBO Bonaire. De BBL-opleidingen waarin werken en leren in de kinderopvang kunnen worden gecombineerd, worden door MBO Bonaire aangeboden op niveau 2, 3 en 4.

Omdat een BBL-opleiding naast de reguliere werktijden wordt gevolgd, is het best een uitdaging voor medewerkers om de eindstreep te halen. Daarom werd in samenwerking met BES(t) 4 kids gezocht naar mogelijkheden om de knelpunten in het opleidingstraject op te lossen. Zo kunnen kinderopvangcentra bijvoorbeeld middels ‘loonverlet’ in aanmerking komen voor vervangingsgeld voor de personeelskosten van medewerkers die deelnemen aan een BBL-opleiding. Op deze manier kan vervanging worden geregeld voor de uren waarop de medewerkers overdag de opleiding bijwonen.

MBO Bonaire en BES(t) 4 kids zijn erg blij met een hoog slagingspercentage en feliciteren de deelnemers van harte. Tamara Nicolaas, projectleider BES(t) 4 kids Bonaire: “Het is fantastisch dat de eerste resultaten van het programma BES(t) 4 kids zichtbaar worden. Natuurlijk proberen we vanuit het programma om kinderopvangorganisaties zo goed mogelijk te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit. Maar uiteindelijk zijn het de mensen in de kinderopvang die zorgen voor de vooruitgang.”