Informatie voor:

Saba

Het Openbaar Lichaam Saba (OLS) is belast met de uitvoering van het eilandelijk plan van aanpak BES(t) 4 kids. De realisatie wordt in nauwe samenwerking met alle uitvoerende organisaties gedaan. Op deze pagina vindt u informatie voor het personeel en management van opvangorganisaties en voor ouders van kinderen op Saba.

Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op.