Resultaten

Het programma BES(t) 4 kids wil zorgen voor kwalitatief goede, veilige en betaalbare kinderopvang voor kinderen in Caribisch Nederland, zodat elk kind de kans heeft om zich volop te ontwikkelen. Daarom moet de kwaliteit omhoog en de kosten van kinderopvang voor ouders omlaag. Om na te gaan of het programma effect heeft, houden we onder andere bij hoeveel kinderen gebruik maken van kinderopvang en van het programma profiteren, hoe hoog de ouderbijdrage is en hoe het staat met het opleiden van beroepskrachten in de kinderopvang.  

Kinderen in de kinderopvang

Deze grafiek toont het aandeel van de kinderen per eiland dat gebruik maakt van dagopvang en buitenschoolse opvang. Zij profiteren van de verbeteringen door het programma BES(t) 4 kids. Bij dagopvang betreft het kinderen van 0 tot 4 jaar, bij buitenschoolse opvang kinderen die al naar de basisschool gaan. In de grafiek ‘Totaal’ zie je dat er in Caribisch Nederland steeds meer kinderen gebruik (kunnen) maken van de kinderopvang.

BRON: Uitvoering van Beleid en openbare lichamen 

Gemiddeld aantal dagdelen per maand

Deze grafiek laat zien hoeveel dagdelen per maand kinderen in Caribisch Nederland naar de dagopvang en buitenschoolse opvang gaan.

BRON: Uitvoering van Beleid (gebaseerd op gegevens van organisaties die deelnemen aan de tijdelijke subsidieregeling).”

Hoogte maandelijkse ouderbijdrage

In deze grafiek zie je per eiland hoeveel ouders betalen voor kinderopvang. Door het programma BES(t) 4 kids nam de ouderbijdrage op Bonaire en Sint Eustatius af sinds 2020. Op Saba betaalden ouders al een lage bijdrage voor kinderopvang.

BRON: Tijdelijke subsidieregeling financiering kinderopvang Caribisch Nederland (op Bonaire betreft het een gemiddelde ouderbijdrage)

Pedagogische medewerkers die een opleiding volgen

Medewerkers die in de kinderopvang werken met kinderen, moeten beschikken over minimaal een MBO-diploma. Dit is één van de kwaliteitseisen van het programma BES(t) 4 kids. In het plaatje zie je hoeveel procent van de pedagogisch medewerkers een opleiding volgt.

BRON: openbare lichamen

Pedagogische medewerkers die voldoen aan diploma-eisen

Medewerkers die in de kinderopvang werken met kinderen, moeten beschikken over minimaal een MBO-diploma. Dit is één van de kwaliteitseisen van het programma BES(t) 4 kids. In het plaatje zie je hoeveel medewerkers al voldoen aan de diploma-eisen.

BRON: openbare lichamen