Informatie voor:

Ouders Sint Eustatius

Met het programma BES(t) 4 kids moet de kwaliteit en toegankelijkheid van dagopvang en buitenschoolse opvang verbeteren. Dit gebeurt door opleiding en training van pedagogisch medewerkers, het verbeteren van de huisvesting en door de ouderbijdrage flink te verlagen. Daarnaast werken de organisaties met pedagogische plannen, die ook besproken worden met de ouders, en wordt er gewerkt aan het vormen van oudercommissies per centrum.