Informatie voor:

Ouders Saba

Met het programma BES(t) 4 kids moet de kwaliteit en toegankelijkheid van dagopvang en buitenschoolse opvang verbeteren. Wat houdt dit concreet voor u en uw kind in en welke stappen zijn we daarvoor aan het zetten? Wij zetten de belangrijkste stappen voor u op een rijtje:

  • Personeel van dagopvang en buitenschoolse opvang verbeteren hun opleidingsniveau om betere kwaliteit van zorg aan uw kinderen te kunnen bieden
  • Medewerkers leren via de Conscious Discipline-methode andere technieken om op een positieve manier om te gaan met kinderen
  • Alle medewerkers volgden een EHBO-training voor kinderen en zijn inmiddels gecertificeerd
  • De opvangvoorzieningen worden verbeterd zodat er een veiligere omgeving voor kinderen en personeel ontstaat
  • Gezondere maaltijden zijn ingevoerd om aan de voedingsbehoeften van kinderen te voldoen
  • Er wordt een betere verhouding tussen aantal kinderen en beroepskrachten ingevoerd
  • Kosten voor dagopvang en buitenschoolse opvang worden verlaagd en de toegankelijkheid wordt verbeterd
  • De oudercommissie is een plek waar ouders hun stem kunnen laten horen en hun eventuele zorgen kunnen bespreken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met After School Care