Informatie voor:

Ouders Bonaire

Met het programma BES(t) 4 kids moet de kwaliteit en toegankelijkheid van dagopvang en buitenschoolse opvang verbeteren. Wat houdt dit concreet voor u en uw kind in? Lees hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden.

De kwaliteit van de dagopvang en buitenschoolse opvang wordt beter. Waar dat mogelijk is gaan ook de tarieven voor veel ouders omlaag.

Er wordt op verschillende manieren gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit. Personeel wordt getraind en er worden eisen gesteld aan het opleidingsniveau. Huisvesting wordt verbeterd en inspecteurs houden toezicht op het naleven van alle kwaliteitseisen. Daarnaast is er meer aandacht voor ideeën en vragen van ouders. Zo kunt u bijvoorbeeld vragen naar het pedagogisch plan en toetreden tot een oudercommissie om meer inspraak te krijgen.

Vanaf 2021 zijn de tarieven voor kinderopvang verlaagd. Als uw ouderbijdrage al lager was dan het maximum bedrag, dan heeft u hier misschien weinig van gemerkt. 

Bij ontevredenheid met uw kinderopvang kunt u problemen het beste eerst bespreken met de kinderopvang zelf. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u over financiële zaken de frontoffice kinderopvang bij het OLB raadplegen. Heeft u problemen met de kwaliteit van de kinderopvang of de omgang met uw kind? Dan kunt u voor advies contact opnemen met de veldcoördinator kinderopvang van Sentro Akseso.