Magazine ter ere van het vijfjarige bestaan van BES(t) 4 kids

Ter ere van het vijfjarig bestaan van het programma BES(t) 4 kids publiceert het programma het magazine ‘The best of BES(t) 4 kids’. In dit magazine wordt teruggeblikt op vijf jaar samen bouwen aan verbetering van de kinderopvang in Caribisch Nederland. Het magazine bevat openhartige interviews met betrokkenen uit Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Europees Nederland. Aan bod komen de stappen die gezet zijn, de uitdagingen, successen en lessons learned.

De Stuurgroep BES(t) 4 kids waaraan de gedeputeerden van alle eilanden deelnemen, over het magazine: “Er worden grote en kleine stappen gezet, fouten gemaakt en successen geboekt. We leren veel, zowel met als over elkaar. In dit magazine delen we de verhalen en lessen uit de praktijk. Wij zijn trots op de stappen die zijn gezet en zien het vervolg en de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

Wat opvalt in het magazine is de enorme betrokkenheid van iedereen die meewerkt en meebouwt aan het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang: de kinderopvangorganisaties, pedagogische professionals, projectleiders en héél veel anderen. Of het nu gaat om het ontwikkelen van wetgeving waarin rekening gehouden wordt met de lokale context, het inrichten van het toezicht en de zorgstructuur, het oplossen van huisvestingsvraagstukken of het verbeteren van de kwaliteit, iedereen werkt mee met respect voor elkaars positie en expertise. Allen werken mee in de wetenschap dat met elkaar de beste kinderopvang georganiseerd kan worden. Vanuit de overtuiging dat dit zorgt voor gelukkige, gezonde kinderen en blije ouders, en daarmee tot een toekomst waarin elk kind de kans krijgt om zich volop te ontwikkelen.

De ‘lessons learned’ zijn gebundeld in het magazine en gaan over het belang van elkaar bezoeken, het accepteren van verschillen en begrijpen van elkaars achtergrond, positie en context. Ook komen belangrijke randvoorwaarden aan de orde zoals voldoende geld en tijd, en het belang van het vieren van successen. De Stuurgroep BES(t) 4 kids hoopt dat het magazine ook inspireert voor toekomstige samenwerkingen met en tussen Bonaire, Saba, Sint Eustatius en het Rijk.

Download het magazine hier.