SABA – Kostprijs verlagende subsidie voor alle ouders

Als onderdeel van het BES(t) 4 kids programma is een kostprijs verlagende subsidie voor de ​​kinderopvang geïntroduceerd. Deze subsidie zorgt er voor dat het maandbedrag dat ouders moeten betalen voor hun kind(eren) in de kinderopvang en buitenschoolse opvang verlaagd wordt.

Het programma BES(t) 4 kids werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang in Caribisch Nederland, inclusief Saba. Om veilige en kwalitatief goede kinderopvang op Saba verder te bevorderen, is de kostprijsverlagende subsidie ​​geintroduceerd. Hiermee wordt de maandelijkse ouderbijdrage voor zowel kinderopvang als buitenschoolse opvang verlaagd. De subsidie ​​is ingegaan op 1 januari 2021 voor alle kinderen die naar de kinderopvang en buitenschoolse opvang gaan. Ouders betalen $100 per maand per kind dat fulltime naar de kinderopvang gaat. Het maandelijkse tarief voor kinderen die deeltijds naar de kinderopvang gaan, is $50, terwijl het maandelijkse tarief voor naschoolse opvang is vastgesteld op $50.

In oktober vorig jaar is de zogeheten kindplaatssubsidie ingevoerd om ouders die zich geen kinderopvang kunnen veroorloven in staat te stellen hun kind(eren) toch naar de kinderopvang en buitenschoolse opvang te laten gaan. Deze subsidie ​​dekt het volledige bedrag van de maandelijkse bijdrage of een gedeeltelijk bedrag, op basis van het inkomen en de situatie van de ouders.

De gegevens van de nieuwe kostprijs verlagende subsidie ​​ worden elk kwartaal per verzorgend kind per organisatie ingevoerd in de database van het Ministerie van Sociale Zaken en Arbeid (SZW), onder leiding van de unit beleidsuitvoering UVB. De betalingen worden rechtstreeks aan de organisaties voor kinderopvang en buitenschoolse opvang overgemaakt.

Rolando Wilson, gedeputeerde van Sociale Zaken en Arbeid, zei tevreden te zijn dat de verzoeken van de eilanden gehoord waren. Hij geeft aan dat de kostprijs verlagende subsidie ​​ door alle ouders op Saba zal worden gewaardeerd.
“In de afgelopen drie jaar hebben de medewerkers in de kinderopvang en de coordinatoren van de buitenschoolse opvang hun kennis kunnen verbeteren en verbreden door middel van training en scholing. Nu kunnen we alle ouders bijstaan. Ik ben blij te weten dat we nu een deel van de lasten van de gezinnen die het moeilijk hebben kunnen verlichten door deze nieuwe subsidie ​​te verstrekken.” zei Wilson.