Dag van de pedagogisch medewerkers op Sint Eustatius

Op maandag 16 oktober besteedt het BES(t) 4 kids programma op Sint Eustatius speciale aandacht aan alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Hun professionele rol is enorm belangrijk om de kwaliteit van de kinderopvang en buitenschoolse opvang te garanderen. Zij zorgen voor kinderen in de tijd dat de ouders aan het werk zijn. Bij hen spelen, leren en beleven kinderen. Bij hen ontdekken ze de wereld en hun eigen talenten. Bij hen leren zij feedback geven, samen delen en bewegen. Spelend leren zij voor later. Dankzij onze pedagogische medewerkers. 

Tijdens de dag van de pedagogische medewerkers vinden naast festiviteiten met eten en drinken workshops plaats over de Beroepscode voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. In de ochtenduren voor de medewerkers in buitenschoolse programma’s en in de avonduren voor de medewerkers in de kinderopvang. De workshop facilitator is Rosalie-Edelstein-Lopes, een doorgewinterde expert met uitgebreide ervaring in het onderwijs en in de kinderopvang. De workshops zijn interactief met rollenspelen door gasten en deelnemers. Gedeputeerde Rueben Merkman was bij de start aanwezig.

De beroepscode die centraal staat op de Dag van de pedagogische medewerkers werd samen met het programma BES(t) 4 kids ontwikkeld voor alle dagopvang en buitenschoolse opvang. De beroepscode werd eerst gepresenteerd aan de Raad van Bestuur en managers van kinderopvanginstellingen. Het dient als richtlijn of kompas om het beroep van pedagogisch medewerker te eerbiedigen en te eren. Het bevat de waarden, het respect, de zorg, integriteit en het vertrouwen die je ziet terugkomen in hun werk.