Bonaire heeft nu trainers voor voorschoolse educatie in de kinderopvang

Door BES(t) 4 kids zijn er nu op Bonaire voldoende trainers beschikbaar om medewerkers in de kinderopvang te trainen in het voorschools programma Kaleidoscoop. Akseso heeft het programma uitgevoerd: trainer was Riet Sealy, field consultant Kaleidoscoop Bonaire. 5 deelnemers hebben het volledige traject afgerond en zijn nu internationaal gecertificeerde trainers, 4 deelnemers hebben het theoretische gedeelte afgerond. Ook zijn er 3 trainers opnieuw gecertificeerd. De uitreiking van de certificaten vond plaats op 2 september.

Wij wensen alle trainers veel succes met het trainen van personeel van de kinderopvang. Hoewel het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) in 2023 stopt met de licentie Kaleidoscoop, zal Bonaire de basisprincipes van Kaleidoscoop blijven gebruiken en wellicht een eigen voorschoolse educatie programma ontwikkelen dat nog beter aansluit op de taal en Caribische context. De trainers zullen nauw betrokken worden bij dit proces.

Op de foto’s:
De uitreiking van certificaten
Een inkijkje tijdens een trainingsdag