BES(t)4 Kids breidt kindplaatssubsidies uit

Het is de ambitie van BES(t) 4 kids om in 2022 voor alle kinderen in Caribisch Nederland kwalitatief goede, veilige en betaalbare kinderopvang en buitenschoolse opvang aan te bieden. Een eerste concrete stap om de opvang toegankelijk  voor alle ouders te maken, wordt nu gezet met het uitbreiden van het aantal gesubsidieerde plaatsen. Meer ouders kunnen daardoor gebruik maken van kinder- en naschoolse opvang.

 

Kinder- en naschoolse opvang zijn niet gratis. Om deze voorzieningen voor iedereen toegankelijk te maken, stellen de openbare lichamen geld beschikbaar voor gesubsidieerde kindplaatsen. Voor ouders die voldoen aan bepaalde voorwaarden wordt subsidie verstrekt aan de opvangorganisatie. Onder de vlag van BES(t)4 kids hebben de openbare lichamen de afgelopen periode hard gewerkt om het aantal gesubsidieerde plaatsen te vergroten. Op Bonaire is daarnaast ook de inkomensgrens verhoogd.

 

Ouders woonachtig op Bonaire met een maximum inkomen van $1349 (alleenstaand) of $1835 (gezamenlijk inkomen) die geen financiële ruimte hebben om kinderopvang volledig te betalen, kunnen in aanmerking komen voor een gesubsidieerde kindplaats. De naschoolse opvang wordt in een dergelijk geval gesubsidieerd op basis van een indicatie. Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn. Bel met de afdeling MOA op +599 717 2211 om te horen of u in aanmerking komt of bezoek de speciale intakemomenten om uw aanvraag in te dienen:

 

4 en 5 juni 2019 14:00 – 19:30 uur Hulpbestuurskantoor Kaya Rincon 73
10 t/m 14 juni 2019 14:00 – 19:30 uur A.F.B.W. Kaya Korona 13

 

Wilt u op een van de informatiemomenten een aanvraag indienen? Neem dan de volgende documenten mee: uw identiteitsbewijs (sedula), familieboek of uittreksel uit basisadministratie, twee laatste loonstroken en twee laatste bankafschriften.

 

BES(t) 4 Kids is een samenwerking tussen de drie openbare lichamen en de Ministeries SZW, OCW, VWS en BZK. Het doel van de samenwerkende partijen is het realiseren van kwalitatieve kinder-, voor- en naschoolse opvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.