BES(t) 4 kids ‘working party’ voor medewerkers kinderopvang Bonaire

Op 25 mei 2023 vond op Bonaire een ‘working party’ plaats voor pedagogisch medewerkers en managers in de kinderopvang. Het was een dag vol inspirerende workshops en kennisuitwisseling, bijvoorbeeld over omgaan met kinderen die opvallen, observeren, pedagogisch gebruik van ruimte, spelend rekenen en lezen en spelontwikkeling. Managers konden een workshop veiligheids- en gezondheidsmanagement volgen.

De working party werd op initiatief van enthousiaste kinderopvangorganisaties uit Europees Nederland en Bonaire georganiseerd in samenwerking met het programma BES(t) 4 kids. De organisaties willen graag kennis en ervaring delen met hun collega’s uit Bonaire.

BES(t) 4 kids Bonaire zal verkennen of een structureel ‘twinning programma’ voor Bonaire haalbaar en wenselijk is. Saba en Sint Eustatius hebben al ervaring met zo’n twinningprogramma en de resultaten zijn goed. Niet alleen is het voor de organisaties en medewerkers super leuk om kennis en ervaring uit te wisselen. Het programma heeft ook een enorme positieve invloed op de kwaliteit van kinderopvang. En dat gunnen we de kinderen op Bonaire natuurlijk ook!