Beschermingscode huiselijk geweld en kindermishandeling in de kinderopvang

Op 28 juni 2023 organiseerde het Openbaar Lichaam Bonaire en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een voorlichtingsavond voor besturen van kinderopvangcentra op Bonaire. Zij werden geïnformeerd over de verplichte Beschermingscode (Kodigo di Protekshon) die vanaf 1 januari 2024 gaat gelden in Caribisch Nederland. In deze code staat omschreven wat verstaan wordt onder huiselijk geweld en kindermishandeling en hoe professionals om kunnen gaan met signalen die hierop duiden.  Organisaties voor kinderen zijn verplicht om te werken volgens deze beschermingscode, ook de kinderopvangcentra. Elke organisatie moet een implementatieplan gaan maken. Zij kunnen hierbij gebruik maken van de ondersteuning door deskundigen en van trainingen.

Ook kregen studenten van de MBO opleiding pedagogisch medewerker op niveau 3 en 4 in mei en juni lessen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij leerden om situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling beter te herkennen, hierover in gesprek te gaan met ouders en samen hulp in te schakelen als dat nodig is. De lessen werden afgerond met een toets en een certificaat.